Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego

Kol. Karol Zarembski

Członkowie Zarządu Okręgowego


Kol. Piotr Kowalski


Kol. Krzysztof Majbrodzki


Kol. Marcin Rudnicki