Okręgowy Sąd Łowiecki w Toruniu:

  1. Józef Pyrczak – Prezes
  2. Janina Arczykowska-Gościak – Z-ca prezesa
  3. Włodzimierz Busk – Z-ca prezesa
  4. Marek Główczyński – Z-ca prezesa
  5. Jakub Danielewicz
  6. Michał Fiszer
  7. Krzysztof Kwiatkowski
  8. Piotr Pawlikowski
  9. Kazimierz Piotrowski
  10. Bartosz Warnel