1. Lubiński Roman – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
  2. Bartoszewski Paweł – Z-ca OZD
  3. Dąbrowski Mirosław – Z-ca OZD
  4. Łuczak Sławomir – Z-ca OZD