Okręg Toruński PZŁ wraz z Okręgiem Bydgoskim PZŁ wydają kwartalnik łowiecki ”NEMROD”. Czasopismo to ukazuje się od 15-u lat! W tym publikatorze umieszczane są bieżące informacje z życia społeczności myśliwych okręgów bydgoskiego i toruńskiego, felietony i opowiadania. Przez lata kwartalnik rozwijał się i obecnie przyjął formę, która napawa dumą.