Modernizacja Systemu dla Kół (EKEP)

Zgodnie z informacją przekazaną przez ZG PZŁ w Warszawie, ZO PZŁ w Toruniu informuje, że dnia 5 listopada 2020 r. (czwartek) od godz. 8:00 nastąpi kolejny etap prac modernizacyjnych infrastruktury informatycznej, w związku z czym mogą wystąpić kilkugodzinne przerwy w dostępie do Systemu dla Kół (EKEP).

Darz Bór!

ZO PZŁ Toruń