ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ W ZO PZŁ TORUŃ !!!!

W terminie od 28.10.2020 r. do 30.11.2020 r. wprowadzony zostaje system pracy zdalnej w ZO PZŁ w Toruniu.

Biuro będzie zamknięte dla interesantów.

Sprawy pilne, a nie mogące zostać zrealizowane w sposób zdalny, korespondencyjny lub telefoniczny będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na konkretny termin i godzinę, z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa (tj. zakrywania ust i nosa, korzystania ze środków dezynfekcji, zachowania dystansu minimum 1,5 m).

Powyższe zasady bezpieczeństwa tyczą się również osób chcących skorzystać ze strzelnicy im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu.

W omawianym czasie wyznaczony pracownik będzie pełnił dyżur w siedzibie Biura Zarządu Okręgowego, w celu zapewnienia ciągłości pracy.

Informujemy także, zwłaszcza myśliwych niestowarzyszonych, że nie ma możliwości dokonywania wpłat składek członkowskich w biurze ZO PZŁ Toruń.

Wszelkich wpłat prosimy dokonywać na konto ZO PZŁ Toruń, a po hologram na legitymację prosimy zgłaszać się z dowodem wpłaty uprzednio informując o tym telefonicznie pracownika biura ZO.

Dziękujemy za zrozumienie.

Darz Bór!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu