Zarządzenie Prezesa OSŁ PZŁ w Toruniu

Zarządzenia nr 03/2020 Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego PZŁ w Toruniu, kol. Józefa Pyrczaka z dnia 26 października 2020 r. w sprawie sygn. akt OSŁ/02/20 wyznaczonej na dzień 10 listopada br.

Darz Bór!


ZO PZŁ Toruń