Polowania zbiorowe zabronione

Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie polowania zbiorowe są zabronione do odwołania. Poniżej przekazujemy link w tej sprawie.

Ponadto przesyłamy projekt uchwały sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Przedmiotowy projekt uchwały został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj-Pom. pod adresem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii/

Prosimy o weryfikację zgodności opisu granic (tekst) z granicami obwodów naniesionymi na mapę.
Ewentualne uwagi prosimy przesyłać na naszą skrzynkę e-mail zo.torun@pzlow.pl do czwartku tj. 29 października 2020 r.
W piątek (30.10.2020 r.) przesłane informacje z kół zbierzemy i przekażemy do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

Karol Zarembski