Odszedł Maciej Januszewski

Koleżanki i Koledzy,

z głębokim żalem zawiadamiamy, iż wczoraj wieczorem odszedł do krainy wiecznych łowów nasz serdeczny przyjaciel Kolega Maciej Januszewski.

Utraciliśmy wspaniałego, prawego i szlachetnego Kolegęwychowawcę wielu pokoleń myśliwych, człowieka niezwykle zasłużonego dla Polskiego Związku Łowieckiego, oddanego towarzysza łowów, który nigdy nie odmawiał pomocy i chętnie poświęcał swój czas.

Niech knieja, której poświęciłeś tyle serca, wiecznie Ci szumi, a św. Hubert przyjmie do grona swoich rycerzy!

Szczegóły uroczystości pogrzebowych przekażemy kolejnym e-mailem.

Darz Bór!

Karol Zarembski