Maciej Januszewski – odszedł …

Poranek 26-o października zaskoczył społeczność myśliwych Toruńskiej Organizacji Łowieckiej elektryzującą tragiczną wiadomością – zmarł Maciej Januszewski ! Nie ma myśliwych w rejonie działania Toruńskiej Organizacji Łowieckiej, którzy nie wiedzieli by kim był Maciej Januszewski. Kolega Maciej to charyzmatyczny przywódca ! Wieloletni członek Naczelnej Rady Łowieckiej i Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, jedyny w naszym regionie Honorowy Członek PZŁ. Człowiek historia ! Kolega Maciej Januszewski wstąpił do Polskiego Związku Łowieckiego w 1965 roku. Działalność łowiecką w szeregach PZŁ rozpoczął już w 1968 roku ! Ponad 50 lat życia poświęcił na działalność w strukturach PZŁ. Ponad 30 lat realizował swoje pasje w strukturach Toruńskiej Organizacji Łowieckiej. Był Prezesem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, a następnie Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ. Od zawsze bliskie mu było integrowanie środowiska myśliwych Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Przejawem tego były: inicjatywa utworzenia Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego / lata 2000 – 2005 / W 2007 roku uczestniczył w tworzeniu Kujawsko – Pomorskiego Porozumienia Okręgowych Rad Łowieckich Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Porozumienie aktywnie stymulowało promocję łowiectwa poprzez m.in. konkursy przyrodniczo – łowieckie dla młodzieży szkół podstawowych. Efektem działania Porozumienia było m.in. włączenie Toruńskiej Organizacji Łowieckiej do redagowania kwartalnika łowieckiego „nemrod”. Kolega Maciej Januszewski wszedł w skład rady programowej kwartalnika gdzie działał aktywnie do końca… Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem na niwie łowieckiej i… w życiu, dzielił się jako członek Komisji Szkoleniowej prowadząc wykłady z etyki i zwyczajów łowieckich. Przejawem jego aktywności był udział w tworzeniu w 1998 roku Centrum Kultury Łowieckiej w Brodnicy działającego przy parafii pw. M.B. Fatimskiej w Brodnicy.

Pełny tekst wspomnień o naszym wspaniałym Koledze i Przyjacielu, mentorze i nauczycielu, zamieścimy w najbliższym kwartalniku łowieckim „nemrod”.

Dramatyczny czas dominacji wirusa COVID-19 dewastującego życie codzienne w całym spektrum życia zawodowego, społecznego i rodzinnego, uniemożliwi nam godne pożegnanie Kolegi Macieja Januszewskiego. Nie oznacza to jednak, że pamięć o Koledze Macieju Januszewskim nie zginie ! Na stałe wpisał się on w historię Toruńskiej Organizacji Łowieckiej i pamięć jej członków. Nam współpracującym z nim na co dzień, zabraknie jego spokoju, wyważonych komentarzy, doświadczenia w działalności organizacyjnej, mądrości decyzji !

Cześć jego pamięci !

Przedstawiciele Władz Toruńskiej Organizacji Łowieckiej