Ocena Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

Data: 10 października 2020 r.
Miejsce: Grodno
Zgłoszenia: na formularzu załączonym poniżej (przesłane w wersji
edytowalnej) do 4 października 2020 r. na adres e-mail: zo.torun@pzlow.pl

Opłata (przyjmowana tylko przelewem):
100 zł dla członków PZŁ
120 zł dla uczestników, którzy nie są członkami PZŁ

Dane do przelewu:
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Świętopełka 26
Nr konta bankowego WBK: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208

Zbiórka:
10.10.2020, godz. 8:00

Siedziba OHZ PZŁ Grodno
Adres: Mirakowo 51, 87-140 Chełmża

Program:
8.00 –  Przyjmowanie i badania weterynaryjne psów
8.30 –  Odprawa sędziów
9.00 –  Otwarcie imprezy
15.00 – Ogłoszenie wyników

Organizatorzy:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu
Komisja Kynologiczna