Złoty Bażant

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora zawody w
strzelectwie myśliwskim o Złotego Bażanta zaplanowane na 12 września
2020 r. zostają ODWOŁANE.