Ocena prawidłowości jeleni i danieli byków

W dniu 19 czerwca br. ZO PZŁ w Toruniu na strzelnicy myśliwskiej im. A. Przewoskiego przeprowadził “Ocenę prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków pozyskanych w sezonie łowieckim 2019/2020. W ocenie brały udział wszystkie koła łowieckie posiadające swoje obwody łowieckie w okręgu toruńskim. 15 osobowa komisja prawidłowości odstrzału oceniła 94 trofea danieli byków i 199 szt. trofeów jeleni byków nie licząc trofeów ocenionych w trakcie sezonu przez myśliwych dewizowych. Na prawie 300 trofeów tylko 5 kolegów otrzymało punkt czerwony za nieprawidłowe pozyskanie.