Egzamin dla kandydatów do PZŁ

Egzamin testowy odbędzie się 23 i 24 czerwca 2020 roku na świetlicy strzelnicy myśliwskiej w Toruniu, każdego dnia odbędą się dwie tury egzaminu w godz. od 15:00 do 17:00 i od 17:00 do 19:00, kursanci zostaną podzieleni na 4 grupy po 20 osób według alfabetu.
Egzamin ustny odbędzie się  w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2020 roku w biurze ZO PZŁ w Toruniu od godz. 9:00, po 16 osób na dzień, zapisy u starosty kursu.
Egzamin strzelecki odbędzie się dnia 6 lipca 2020 roku na strzelnicy im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu od godz. 9:00.
Darz Bór!
ZO PZŁ Toruń