Trening strzelecki dla nowo wstępujących

Informujemy, że w dniu 8 czerwca br. o godz. 15.00 na strzelnicy myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu zostanie zorganizowany dodatkowy trening strzelecki dla kandydatów do PZŁ, którzy nie odbyli treningu w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia treningu indywidualnego na strzelnicy po wcześniejszym kontakcie z gospodarzem strzelnicy.

Darz Bór!

ZO PZŁ Toruń