Czwartki Strzeleckie

Koleżanki i koledzy, wracamy po przerwie do strzelań w ramach tzw. „Czwartków strzeleckich”. Do końca sezonu pozostało siedem spotkań, w związku z powyższym organizatorzy postanowili dokonać zmian w regulaminie. Do punktacji strzelców będą liczone najlepsze wyniki osiągnięte w pięciu z siedmiu czwartków. Zwycięzcą zostanie strzelec, który uzyska najwyższą sumę punktów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich strzelców do wzięcia udziału w zawodach. Liczymy na wasze liczne przybycie.

Darz Bór!

Komisja Strzelecka ZO PZŁ w Toruniu