Ostatnie pożegnanie…

Szanowna Braci Łowiecka,

pragniemy poinformować, że 25 kwietnia 2020 r. do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz Kolega Krzysztof Górski.

Krzysztof Górski (1957 – 2020)

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1997 r. Członek Koła Łowieckiego „Cyranka” w Gdańsku do 1999 r. Członek Koła Łowieckiego „Sokół” w Grudziądzu od 1999 r. Odznaczony Brązowy Medalem Zasługi Łowieckiej.
W 2014 r. wydał tomik wierszy „Co mi w duszy gra”. W swoich utworach nawiązywał do wydarzeń z życia Koła, Związku i własnych przeżyć łowieckich. W krótkich fraszkach potrafił celnie opisać świat przyrody, jak również kolegów myśliwych. Był wrażliwym obserwatorem życia. Czasami utwory powstawały na gorąco sprowokowane wydarzeniami na polowaniu. Od kilku lat związany z Kwartalnikiem Nemrod, na łamach którego publikował swoje wiersze, będące jednocześnie komentarzem naszych bieżących spraw.
Był fundatorem wielu nagród na treningach strzeleckich. Aktywnie uczestniczył w budowie siedziby koła i jej wyposażeniu.

Niech Mu Knieja wiecznie szumi.

Niech spoczywa w pokoju.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30 kwietnia br. O godzinie 9.45 Msza św. w Sanktuarium Matemblewo w Gdańsku. O godzinie 11 ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Srebrzysko (cmentarz centralny) w Gdańsku Wrzeszczu ( nowa kaplica koło kolumbarium).

Darz Bór!

Członkowie Koła Łowieckiego „Sokół” w Grudziądzu.