Kwartalnik ZO PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu

 W tym roku będziemy obchodzić 20-lecie kwartalnika „Nemrod”, którego pierwszy numer ukazał się 20 grudnia 2000 r. Pomysł redagowania tego pisma powstał w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy w połowie 2000 roku. Pomysłodawcą publikacji „Nemroda” był ówczesny łowczy okręgowy Sylwester Domek. Od 2010 r. czasopismo wydawane jest wspólnie z Zarządem Okręgowym PZŁ w Toruniu.

            Intencja redagowania kwartalnika, wyartykułowana przed blisko 20-laty jest w dalszym ciągu aktualna. Zakładano, że będzie docierał do szerokiej rzeszy myśliwych z informacjami o działalności władz, organów i komisji problemowych okręgowej organizacji łowieckiej. Miał być płaszczyzną wymiany doświadczeń między myśliwymi. Czy ówczesne założenia programowe zostały zrealizowane? Myślę, że tak. Zmieniała się szata graficzna, wzrósł poziom merytoryczny redagowanych materiałów, zwiększyła się objętość, powiększyła się rzesza czytelników. Do dzisiaj wydane egzemplarze, stanowią kapitalną wartość kronikarską łowiectwa bydgosko-toruńskiego.

            W obecnych realiach, kształtowania się prawa łowieckiego i pojawienia się prób rozbicia naszej organizacji, staramy się pokazywać problemy związane z funkcjonowaniem systemu łowieckiego, wcześniej uznanego w Europie za modelowy. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić jakie będą następstwa i z jakimi problemami, będzie musiało zmierzyć się nasze Zrzeszenie – organizacja, która ma kłopotliwe, wewnętrzne spory. Dlatego też, takie tematy będą podejmowane przez redakcję.

            W roku jubileuszowym zachęcam do wspólnego, dalszego redagowania Nemroda, wydawnictwa, w którym rejestrowane są najważniejsze wydarzenia z obszarów łowiectwa bydgosko-toruńskiego. Wszystkim tym, którzy dotychczas dostarczali materiały do redakcji – serdecznie dziękuję i proszę o kontynuację naszej współpracy.

            Inspiruję, aby każdy myśliwy z obszarów: bydgoskiej i toruńskiej organizacji łowieckiej był stałym czytelnikiem „Nemroda”. Zachęcam do lektury. Proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, odnośnie redagowania, które przyjmiemy z pokorą i zrozumieniem.

       W aktualnym numerze m. in.:

  1. ASF – geneza, rozwój i rozprzestrzenianie się choroby.
  2. Odznaczenia łowieckie… Dla kogo?
  3. Taka sobie refleksja… – wewnętrzne spory organizacyjne.
  4. Św. Hubert w noktowizorze.
  5. Drugie życie trofeów łowieckich.
  6. Kynologia po nowemu.
  7. To i owo z kół i związku.
  8. Wspomnienia z polowań.
  9. Edukacja łowiecka

Kwartalnik do nabycia w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy
(biuro: 86-021 Żołędowo, ul. Koronowska 36), w cenie 6 zł (tel. 523400652, w. 61, +48697374990).

Eugeniusz Trzciński

  redaktor naczelny